สุคนธานวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพ

                                     อัตราค่าบริการ

รายการ

ราคา

นวดแผนไทย 1 ช.ม.

นวดแผนไทย 2 ช.ม.

        220 บาท.        

350 บาท.

นวดไทยออย 1 ช.ม.

นวดไทยออย 2 ช.ม.

250 บาท.

420 บาท.

นวดฝ่าเท้า 1 ช.ม.

นวดฝ่าเท้า 2 ช.ม.

250 บาท.

420 บาท.

นวดคอบ่าไหล่ 1 ช.ม.

นวดคอบ่าไหล่ 2 ช.ม.

250 บาท.

420 บาท.

นวดประคบสมุนไพร 2 ช.ม. 650 บาท.

สุคนธา นวดแผนไทย นวดเพื่อสุขภาพ หน้า ม.ปรีชาร่มเกล้า ตรงข้ามศูนยอะไหล่อีซูซุ ร่มเกล้า ติดกับเมืองไทยลิสซิ่ง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 20 นาที 

(สมาชิกราคาพิเศษใช้ได้ทุกโปรแกรม)

Visitors: 66,362