โปรแกรมสปา-อโรมา-นวดหน้า-ขัดผิว-พอกผิว-อบสมุนไพร                               สมาชิกราคาพิเศษใช้ได้ทุกโปรแกรม

 

                                                  อัตราค่าบริการ

           

 

โปรแกรม อโรมา :

           อโรมา 1.00 ชม.                        ราคา     500 บาท 

           อโรมา 1.30 ชม.                        ราคา     650 บาท

           อโรมา 2.00 ชม.                        ราคา     800 บาท  

โปรแกรม สปาหน้า :

           สปาหน้าสมุนไพร                       ราคา     450 บาท

           สปาหน้า Artistry By Amway       ราคา    600 บาท

            

โปรแกรม สปา :

Pro1. อบตัว/ขัดตัว/นวด 1 ช.ม.                 ราคา   650 บาท 

Pro2. อบตัว/ขัดตัว/พอก/นวด 1.30 ช.ม.    ราคา   850 บาท

Pro3. อบตัว/ขัดตัว/อโรมา 2 ช.ม.             ราคา 1,000 บาท

Pro4. อบตัว/ขัดตัว/พอก/อโรมา 2.30 ช.ม. ราคา 1,100 บาท

โปรแกรม อบตัว :

         อบตัวสมุนไพร                                ราคา   200 บาท

Visitors: 16,964